แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก


ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเวปไซด์ (กรอกข้อมูลด้านล่าง และ คลิ๊ก "ส่งข้อมูล" ) กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ ให้แจ้งหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น นะคะ และทางระบบจะแจ้งกลับภายใน 3 วันทำการ
* 2. ชำระเงินเข้าบัญชี
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
* 3. วันที่ชำระเงิน

* 4. จำนวนเงิน
ช่องนี้ใส่เฉพาะหมายเลขเท่านั้น

* 5. ชื่อลูกค้า

* 6. อีเมล

* 7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ช่องนี้ใส่เฉพาะหมายเลขเท่านั้น

8. ข้อความ (ถ้ามี)